Συνδέσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Έπειτα από μεγάλη διάρκεια παραμονής στη λίστα αναμονής,καθώς οι μετρητές που διατίθενται από τη ΔΕΗ είναι περιορισμένοι,την εβδομάδα που πέρασε συνδέθηκαν επιτυχώς με το δίκτυο της ΔΕΗ δύο από τα έργα μας:


1.Αλδαγγέλου Νικόλαος σε αγροτεμάχιο στον Κορινό Πιερίας με ισχύ 20 Kw και

2.Αργυρόπουλος Αθανάσιος σε δώμα στον Σβορώνο Πιερίας με ισχύ 10 Kw
με το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 kw.

Προμηθευτές - Συνεργάτες

Go to top