Απολογισμός της χρονιάς που πέρασε

Η εταιρία μας έχει κατασκευάσει και ολοκληρώσει την χρονιά που μας πέρασε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων σε έδαφος και στέγες με συνολική ισχύ που ξεπερνά τα 700 kw ανά την Ελλάδα.Με τα δεδομένα που επικρατούν στην Ελληνική νομοθεσία και τα κωλύματα που συναντά ο επιχειρηματίας αλλά και ο ιδιώτης που πραγματικά θέλει να κάνει μια επένδυση που θα του αποφέρει καθαρό κέρδος η ισχύς αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως επίτευγμα της εταιρίας μας αλλά και του προσωπικού που δουλεύει σε αυτήν καθώς μάχεται αποτελεσματικά για να προσπεράσει με επιτυχία όλες αυτές τις δυσκολίες, κυρίως γραφειοκρατικές,Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.,Ε.Π.Ο.κ.λ.π., που συναντά ο επενδυτής.Ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε τον αριθμό των έργων αυτών:

Επί στέγης
1.    Δεκατρία (13) έργα στην περιοχή της Πιερίας
2.    Δύο (2) έργα στην περιοχή των Τρικάλων
3.    Τέσσερα (4) έργα στην περιοχή της Ημαθίας
4.    Ένα (1) έργο στην περιοχή της Πέλλας

Επί εδάφους
1.    Δέκα (10) έργα στην περιοχή των Τρικάλων
2.    Έξι (6) έργα στην περιοχή της Πιερίας
3.    Δύο (2) έργα στην περιοχή της Φλώρινας
4.    Ένα (1) έργο στην περιοχή της Λάρισας
5.    Ένα (1) έργο στην περιοχή της Ελασσόνας


Ο στόχος της εταιρίας μας για το έτος 2011 είναι να ξεπεράσουμε την ισχύ κατά το διπλάσιο τουλάχιστον,της φετινής.  Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνητικά κατασκευών έργων που μας δίνουν το δικαίωμα να πιστεύουμε πως θα υλοποιηθούν μέσα στη χρονιά που έρχεται.Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση.

Προμηθευτές - Συνεργάτες

Go to top