Ρεκόρ για την περιοχή της βορείου Ελλάδος

ο φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρείας ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ  ισχύος 99 KWp που βρίσκεται στην Κατερίνη Πιερίας και κατασκευάστηκε από την ΜULTITECCON με φωτοβολταϊκά πλαίσια SCHOTT SOLAR ΑSI95 σε  ιχνηλάτες ηλιακής τροχιάς μονού άξονα multiTracker mono είχε μέση ημερήσια παραγωγή 1056 ΚWh για το μήνα Ιούνιο.
Η παραπάνω απόδοση αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή της βορείου Ελλάδος και καταδεικνύει την υπεροχή των  πλαισίων  της  SCHOTT SOLAR και την κατασκευαστική αρτιότητα της  ΜULTITECCON. Στο πάρκο θα διεξαχθούν σεμινάρια για σχολεία , μηχανικούς , εγκαταστάτες

Προμηθευτές - Συνεργάτες

Go to top