Μελέτες

Ο όμιλος είναι στελεχωμένος με έμπειρο προσωπικό που αποτελείται από μηχανικούς οικονομολόγους και μηχανικούς περιβάλλοντος και έτσι μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να εκπονήσει μελέτες για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ειδικότερα από :

 • Φωτοβολταϊκά
 • Ηλιοθερμικά
 • Ανεμογεννήτριες
 • Υδροηλεκτρικά

Ενδεικτικές μελέτες

 • Θεοφάνης Παναγιωτίδης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.  παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/β ισχύος 1MW
 • Κορομηλάς και ΣΙΑ Ο.Ε. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/β ισχύος 2MW
 • Olympic Energy παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/β ισχύος 3MW
 • Solar power invest παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/β ισχύος 4MW
 • Γκαντούνας - Κορομηλάς Ο.Ε. 4 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικά 10 ΜW η κάθε μία
 • SOLARCON A.E. 6 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικά 4 ΜW η κάθε μία.


ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ

Ο όμιλος διαθέτει για πώληση

 • 80 εξαιρέσεις από άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
 • 35 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά από 500 ΚW έως 1000 ΜW
 • 25 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικά.
 • Επίσης ενδιαφέρεται για την αγορά οποιοδήποτε αδειών που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.

Προμηθευτές - Συνεργάτες

Go to top