Ηλιοθερμικά συστήματα

 Η νέα τάση στις Α.Π.Ε.

Τα ηλιοθερμικά συστήματα αποτελούν την νέα τεχνολογία εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας που έχει ήδη αρχίσει να εκμεταλλεύεται το επενδυτικό κοινό καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις η νέα αυτή τεχνολογία θα αποτελέσει σημαντική μονάδα βάσης του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τεχνολογίας; Οι ηλιοθερμικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή θερμότητας. Ενώ δηλαδή στα φωτοβολταϊκά η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για να παραχθεί απευθείας ηλεκτρική ενέργεια, στα ηλιοθερμικά η ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας, που σε χαμηλή ή μέση θερμοκρασία χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση πισινών ή την παραγωγή ζεστού νερού κλπ, ενώ σε υψηλή θερμοκρασία χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται δηλαδή για μια φιλική τεχνολογία προς το περιβάλλον καθώς δεν απαιτείται καύση συμβατικών καυσίμων, τα οποία συστήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Ηλιακά κοίλα παράβολα, ηλιακοί πύργοι και ηλιακά πιάτα.

Απαιτεί όμως μεγάλη επίπεδη έκταση, στην οποία εγκαθίστανται ειδικά παραβολικά κάτοπτρα τα οποία για να έχουν ικανή απόδοση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία του ήλιου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλάζοντας κλίση. Στις ηλιοθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, η ενέργεια που συγκεντρώνεται θερμαίνει ένα ειδικό λάδι και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια που μεταφέρεται σε ατμοστρόβιλο, ο οποίος με τη σειρά του κινεί την ηλεκτρογεννήτρια.

Προκειμένου μάλιστα οι ηλιοθερμικές μονάδες να λειτουργούν ως μονάδες βάσης, απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας κάτι που επιτυγχάνεται με τη δημιουργία αποθηκών θερμότητας, που ανάλογα με το μέγεθός τους μπορούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού έως και 24 ώρες. Σήμερα μεγάλου μεγέθους ηλιοθερμικοί σταθμοί λειτουργούν κυρίως στην Ισπανία και τις ΗΠΑ, ενώ για μεγάλης κλίμακας έργα απαιτείται μεγάλη ηλιοφάνεια και μεγάλες εκτάσεις.

Καθώς,οι απαιτήσεις σε χώρο και εξοπλισμό είναι πολύ μεγάλες, η οικιακή χρήση δεν είναι δυνατή εντούτοις σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας το κόστος τους μπορεί να είναι μικρότερο από τα φωτοβολταϊκά ενώ η τιμή πώλησης της MWh όπως προβλέπεται από τον Ν.3851/04.06.2010 ανέρχεται στις 264,85 €/MWh ενώ με την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο η τιμή πώλησης διαμορφώνεται στις 284,85 €/MWh.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για την νέα επενδυτική ευκαιρία στον χώρο της ενέργειας.

Προμηθευτές - Συνεργάτες

Go to top